• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compression molding
  compression moulding
  forming
  molding
  sự ép khuôn áp lực
  impact molding
  sự ép khuôn dẻo
  plastic molding
  sự ép khuôn nửa khô
  semidry molding
  moulding
  sự ép khuôn áp lực
  impact moulding
  sự ép khuôn bộ
  battery moulding
  squeeze molding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X