• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cost estimating
  estimate
  sự ước tính giá thành
  cost estimate
  sự ước tính bộ
  preliminary estimate
  estimation
  guess work

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  estimate
  sự ước tính chi tiêu
  spending estimate
  sự ước tính phí tổn
  cost estimate
  sự ước tính tạm thời, thử
  tentative estimate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X