• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  storage allocation
  sự cấp phát bộ nhớ tĩnh
  static storage allocation
  sự cấp phát bộ nhớ động
  dynamic storage allocation (DYSTAL)
  sự cấp phát bộ nhớ động
  DYSTAL (dynamicstorage allocation)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X