• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  discrimination
  selection
  sự chọn lọc hữu tính
  sexual selection
  sự chọn lọc lưu lượng động
  dynamic throughput class selection
  sự chọn lọc nhân tạo
  artificial selection
  sự chọn lọc tự nhiên
  natural selection
  shiftage
  sifter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X