• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  labeling
  labelling
  tagging

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  code mark
  labeling
  sự dán nhãn miêu tả hàng hóa
  descriptive labeling
  sự dán nhãn phân cấp
  grade labeling
  sự dán nhãn sai
  mistake in labeling
  marking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X