• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  briefing
  guidance
  sự hướng dẫn bảng chùm tia
  beam rider guidance
  sự hướng dẫn cuối cùng
  terminal guidance
  sự hướng dẫn quán tính
  inertial guidance
  indoctrination
  instruction
  lead
  training

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  guide
  sales management

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X