• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  mean temperature difference

  Giải thích VN: Sự khác nhau nói chung về nhiệt độ giữa chất lưu nóng lạnh trong máy trao đổi [[nhiệt. ]]

  Giải thích EN: The overall temperature difference between the hot and cold fluids in a heat exchanger.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X