• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air circularity
  circulation
  sự lưu thông hàng hóa
  goods circulation
  traffic
  sự lưu thông không khí
  air traffic

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  circulation
  sự lưu thông hàng hóa
  circulation of commodities
  sự lưu thông miễn thuế
  free circulation
  sự lưu thông tiền giấy
  note circulation
  sự lưu thông tiền đúc
  coin circulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X