• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  distribution (of stresses)
  sự phân bố ứng suất trong mặt phẳng
  distribution (ofstresses in the plane)
  distribution of stress
  stress distribution
  sự phân bố ứng suất khối
  three-dimensional stress distribution
  stress redistribution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X