• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breakdown
  fan-wind
  ventilation
  sự quạt ra
  exhaust (-duct) ventilation
  sự quạt thông các-te
  crankcase ventilation
  sự quạt toàn bộ
  general ventilation
  sự quạt vào
  intake ventilation
  sự quạt vào
  plenum ventilation
  sự quạt vào
  supply ventilation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X