• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  unifilar suspension

  Giải thích VN: Sự treo một vật thể dùng một sợi dây hay dải [[băng. ]]

  Giải thích EN: The suspension of an object using a single thread, wire, or strip.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X