• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  retrieval
  sự truy tìm hợp pháp
  legal retrieval
  sự truy tìm sai
  false retrieval
  sự truy tìm tập tin
  file retrieval
  sự truy tìm thông báo
  message retrieval
  sự truy tìm thông tin
  information retrieval (IR)
  sự truy tìm thông tin
  IR (informationretrieval)
  sự truy tìm thông tin giao tiếp
  SIR (sessioninformation retrieval)
  searching

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X