• Thông dụng

  Danh từ

  Error, mistake, shortcoming
  những sai sót này lẽ ra không nên
  these shortcomings should not have been made

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  defect
  defects
  erroneous
  error
  fail
  fault
  faulty

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  defect
  error
  error of omission
  errors and omissions (E & 0)
  oversight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X