• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bear interest (to ...)
  interest-bearing
  các chứng khoán sinh lãi
  interest-bearing securities
  phiếu khoán không sinh lãi
  non-interest-bearing note
  phiếu khoán sinh lãi
  interest-bearing note
  vốn sinh lãi
  interest-bearing capital
  moneymaking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X