• Thông dụng

  Động từ

  To turn, to become
  thằng sinh ra lười
  The boy turns lazy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breed
  entrainment
  generate
  sinh ra một sự kiện
  to generate an event
  give off
  produce

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  yield

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X