• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  common wall

  Giải thích VN: Một bức tường chung phân tách hai [[phòng. ]]

  Giải thích EN: A building wall that separates two dwelling units but is shared by both.

  divider
  division wall
  party wall

  Giải thích VN: Một bức tường nối giữa hai tòa [[nhà. ]]

  Giải thích EN: A wall that provides joint service and access between two buildings.

  splitter wall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X