• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  stretcher

  Giải thích VN: Một đơn vị vật liệu xây dựng được đặt dọc theo tường, hình thành liên kết [[dọc. ]]

  Giải thích EN: A masonry unit laid with its length parallel with the face of the wall liner. Thus, stretcher bond..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X