• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  at a point
  sở tại một điểm
  base at a point
  dao động tại một điểm
  oscillation at a point
  độ dốc của một đường cong tại một điểm
  slope of a curve at a point
  độ xoắn đường cong trong không gian tại một điểm
  torsion of a space curve at a point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X