• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dynamic load

  Giải thích VN: Tải thể di chuyển, không cố định lên một kết [[cấu. ]]

  Giải thích EN: A moving, not constant load on a structural system.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X