• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  standard load

  Giải thích VN: Một phụ tải được kế hoạch sẵn xác định bởi cân thể hiện bằng [[số. ]]

  Giải thích EN: A preplanned dimensioned load classified by weight and balance and designated by a number.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X