• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  curtain board

  Giải thích VN: Một tấm ván hoặc tấm liếp tẩm chất ngăn cháy được đặt trên [[trần. ]]

  Giải thích EN: A board or partition placed on a ceiling with a fire-retarding chemical agent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X