• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  status word
  từ trạng thái chương trình
  program status word (PSW)
  từ trạng thái chương trình
  PSW (programstatus word)
  từ trạng thái của bộ xử
  processor status word (PSW)
  từ trạng thái của bộ xử
  PSW (processorstatus word)
  từ trạng thái kênh mở rộng
  extended channel status word
  từ trạng thái ngắt ngoài
  external-interrupt status word
  từ trạng thái thiết bị
  device status word

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  status work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X