• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  establish
  establishment
  form
  foundation
  institute

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  establish
  thành lập một công ty
  establish a company
  thành lập một công ty
  establish a company (to...)
  establishment
  các chi phí thành lập doanh nghiệp
  establishment charges
  chi phí thành lập công ty
  establishment charges
  found

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X