• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  shear test
  thí nghiệm cắt 3 chiều
  triaxial shear test
  thí nghiệm cắt chậm
  slow shear test
  thí nghiệm cắt do xoắn
  torsion shear test
  thí nghiệm cắt kiểu hộp
  box-type shear test
  thí nghiệm cắt nhanh
  quick shear test
  thí nghiệm cắt trực tiếp
  direct shear test

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X