• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  international commerce
  phòng thương mại quốc tế Trung Quốc
  China Chamber of International Commerce
  international trade
  hội chợ thương mại quốc tế
  international trade fair
  tập quán thương mại quốc tế
  customs and usage of international trade
  tổ chức thương mại quốc tế
  International trade Organization
  triển lãm thương mại quốc tế
  international trade exhibition
  overseas trade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X