• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  foreign exchange market

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  exchange market
  thị trường ngoại hối chính thức
  official foreign exchange market
  thị trường ngoại hối kép
  dual exchange market
  thị trường ngoại hối không ổn định
  unstable exchange market
  thị trường ngoại hối kỳ hạn
  forward exchange market
  thị trường ngoại hối Luân Đôn
  London foreign exchange market
  foreign exchange market
  thị trường ngoại hối chính thức
  official foreign exchange market
  thị trường ngoại hối Luân Đôn
  London foreign exchange market

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X