• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  boiler
  water heater
  thiết bị đun nước bằng điện
  electric water heater
  thiết bị đun nước nhanh
  quick-boiling water heater
  thiết bị đun nước nhanh
  rapid-action water heater
  thiết bị đun nước tích nhiệt
  accumulating water heater
  thiết bị đun nước trong nhà
  domestic hot water heater
  thiết bị đun nước tức thời
  instantaneous water heater

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X