• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calibration equipment
  sample taker
  thiết bị lấy mẫu dưới đáy giếng
  bottom hole sample taker
  sampling
  thiết bị lấy mẫu đất
  soil sampling equipment

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sampler
  thiết bị lấy mẫu sữa
  milk sampler
  thiết bị lấy mẫu tự động
  automatic sampler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X