• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  physical device
  bảng thiết bị vật
  physical device table
  địa chỉ thiết bị vật
  PDA (physicaldevice address)
  địa chỉ thiết bị vật
  physical device address (PDA)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X