• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  reestablish
  reset
  chế độ thiết lập lại
  reset mode
  lệnh thiết lập lại
  soft-reset
  mạch bập bênh đặt-thiết lập lại (RS flip-flop)
  reset-set flip-flop
  mạch bập bênh đặt-thiết lập lại (RS toggle)
  reset-set toggle
  núm thiết lập lại
  reset knob
  nút thiết lập lại
  reset button
  thiết lập lại hệ thống
  system reset
  tự thiết lập lại
  self-reset
  reset-set
  mạch bập bênh đặt-thiết lập lại (RS flip-flop)
  reset-set flip-flop
  mạch bập bênh đặt-thiết lập lại (RS toggle)
  reset-set toggle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X