• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  lobule
  tiểu thùy cạnh trung tâm
  paracentral lobule
  tiều thùy gan
  hepatic lobule
  tiểu thùy hai chân
  biventral lobule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X