• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  indent

  Giải thích VN: dụ như thụt trái hay phải của dòng text so với lề giấy hay dòng text [[khác. ]]

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  lobe
  hội chứng thùy phôi giữa
  middle lobe syndrome
  thùy bán nguyệt dưới
  semilunar lobe inferior
  thùy bán nguyệt trên
  semilunar lobe superior
  thùy chẩm
  end-lobe
  thùy chẩm
  occipital lobe
  thùy gan
  lobe of liver
  thùy khứu
  olfactory lobe
  thùy thái dương
  temporal lobe
  thùy trán
  frontal lobe
  thùy trước trán
  prefrontal lobe
  thùy vuông
  quadrate lobe
  thùy đỉnh
  parietal lobe
  động kinh thùy thái dương
  temporal lobe epilapsy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X