• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  IE (Internet Explorer)
  Internet Explorer

  Giải thích VN: Một chương trình duyệt Web rất nổi tiếng của Microsoft.

  Microsoft Internet Explorer
  MSIE (MS Internet Explorer)

  Giải thích VN: Trình duyệt Web rất nổi tiếng của Microsoft.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X