• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  imperative
  uncondional
  unconditional
  chuyển tiếp cuộc gọi điều kiện
  Call Forwarding Unconditional (CFU)
  lệnh chuyển điều khiển điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh truyền thông tin điều kiện
  unconditional information transfer instruction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X