• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  storage area
  vùng nhớ chung
  common storage area
  storage location
  vùng nhớ dài
  long storage location

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  storage pool
  vũng nhớ chính
  base storage pool
  vũng nhớ kết hợp
  associative storage pool

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  basin
  bight
  creek

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X