• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  marine transport
  maritime transport
  sea carriage
  sea transport

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  marine transport
  sea carriage
  shipping
  hãng vận tải đường biển
  freight shipping
  hiệp hội vận tải đường biển
  shipping conference
  vận tải đường biển trên ngũ Đại hồ
  Great Lakes shipping
  transport by sea

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X