• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  anti-fire material
  fire finishing
  fire polishing
  fireproof material
  magnesite spinel bonded refractory
  refractories
  refractory
  vật liệu chịu lửa (trong phòng)
  refractory kiln fixture
  vật liệu chịu lửa crom magnesit
  magnessite chrome refractory
  vật liệu chịu lửa crom-manhêzit
  magnesite chrome refractory
  vật liệu chịu lửa focsterit
  forsterite refractory
  vật liệu chịu lửa mahêzit-crome
  magnesite chromic refractory
  vật liệu chịu lửa manhêzit
  magnesite refractory
  vật liệu chịu lửa nhiệt samot
  refractory with high content of grog
  vật liệu chịu lửa pericla-spinen
  periclase-spinel refractory
  vật liệu chịu lửa samôt
  grog refractory
  vật liệu chịu lửa samột
  chammotte refractory
  vật liệu chịu lửa spinen
  spinel refractory
  vật liệu chịu lửa tan
  talc refractory
  vật liệu chịu lửa/chịu axit
  acid refractory
  refractory material
  refractory materials

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X