• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  shoulder

  Giải thích VN: Một phần của một trục hoặc của một vật bích no đường kính tăng [[dần. ]]

  Giải thích EN: A portion of a shaft or of a stepped or flanged object that has an increasing diameter.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nose
  shaft collar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X