• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  superheat control expansion valve
  superheat control valve
  temperature expansion valve
  thermal valve
  thermal-expansion valve
  thermostatic expansion valve
  van giãn nở nhiệt cân bằng trong
  thermostatic expansion valve with internal equalizing bore
  thermostatic valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X