• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  delivery valve
  discharge valve
  drain valve
  van tháo cạn dầu
  oil drain valve
  van tháo dầu
  oil drain valve
  van tháo nước đáy
  bottom drain valve
  drip cock
  dump (relief, release by-pass) valve
  dump valve
  exhaust valve
  outlet valve
  poppet valve
  purging cock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X