• Chaud et froid
  Những khi ấm lạnh
  quand il fait chaud ou froid
  (nghĩa bóng) inconséquent; inconstant
  Thói đời ấm lạnh
  habitudes inconséquentes de ce monde
  Qui tombe malade (à cause des changements de température)
  Phòng khi ấm lạnh
  parer aux moments où l'on tombe malade à cause des changements de température

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X