• Bouilloire; théière; samovar
  (từ cũ, nghĩa cũ) nói tắt của ấm sinh
  Influence morale (des ancêtres)
  Nhờ ấm tổ tiên
  grâce à l'influence morale des ancêtres
  Tiède; attiédi
  Nước ấm
  eau tiède
  Chaud
  áo ấm
  vêtements chauds
  Doux, agréable
  Giọng ấm
  voix douce
  âm ấm
  (redoublement; sens atténué) légèrement tiède
  Nước âm ấm
  ��de l'eau légèrement tiède
  ấm vào thân
  dans son propre intérêt; pour son propre salut
  Biết nghe lời thì ấm vào thân
  ��à bon entendeur, salut!
  như tre ấm bụi
  (nghĩa bóng) s'unir comme les bambous dans une même touffe
  trong ấm ngoài êm
  douceur à l'intérieur et paix à l'extérieur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X