• Froid
  Nước lạnh
  eau froide
  Chiến tranh lạnh
  guerre froide
  Vẻ lạnh
  air froid
  Lạnh như tiền
  froid comme un marbre
  lành lạnh
  (redoublement ; sens atténué) un peu froid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X