• (ít dùng) opprimer
  ức chế kẻ yếu
  opprimer les faibles
  Réprimer; inhiber
  ức chế thần kinh
  inhiber le système nerveux
  ức chế dục vọng
  réprimer ses passions
  (sinh vật học, sinh lý học) inhibiteur; inhibitif
  Dây thần kinh ức chế
  nerf inhibiteur
  tác dụng ức chế
  influence inhibitrice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X