• Compter passivement sur; ne compter que sur; s'appuyer exclusivement sur
    lại vào sự giúp đỡ của bạn
    compter passivement sur l'aide de ses amis (et ne pas faire d'efforts personnels)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X