• Vous (quand on s'adresse à ses compatriotes)
  Xin con hãy đọc bản hiến pháp mới
  je vous prie de lire la nouvelle constitution
  Parent; parenté
  Giới thiệu một người con
  présenter un parent
  con thân thuộc
  proches parents
  con ta
  les nôtres

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X