• Faire un rapport (un compte-rendu, un exposé)
  Báo cáo lên cấp trên
  faire un rapport aux autorités supérieures
  Rapport; compte-rendu; exposé
  Thảo báo cáo
  rédiger un rapport
  Báo cáo của anh rất hay
  votre exposé est très intéressant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X