• (thực vật học) herbacé.
  Cây thảo
  plante herbacée.
  Généreux.
  Lòng thảo
  coeur généreux ; générosité.
  Pieux ; respectueux ; bon.
  Con thảo
  un fils pieux
  Em thảo
  un petit frère respectueux
  Rể thảo
  un bon gendre.
  Cursif.
  Chữ thảo
  écriture cursive.
  Rédiger ; dresser.
  Thảo một thông
  rédiger une circulaire
  Thảo một hợp đồng
  dresser un contrat.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X