• Recevoir
  Bắt được thư của gia đình
  recevoir une lettre de la famille
  Trouver
  Bắt được một tiền giữa đường
  trouver un porte-monnaie au milieu de la route

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X