• Commencer; débuter; entamer; se mettre à; mettre sur pied
  Bắt đầu một công việc
  commencer un travail
  Bắt đầu một vấn đề
  entamer une question
  Bắt đầu làm việc
  se mettre à travailler
  Bắt đầu một công trình
  mettre sur pied une entreprise
  bắt đầu từ
  à partir de

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X